แจ้งลบ : ชิงมโหฬารซีเกมส์8ธ.ค.87ทอง-ลุ้นทัพไทยชิงเจ้าลมกรด